Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner

Invloed van het erfrecht van de wettelijk samenwonende partner op de andere erfrechtelijke aanspraken: 
normale devolutiereservataire erfaanspraken - verdeling nalatenschap

De langstlevende wettelijk samenwonende partner krijgt het vruchtgebruik op de preferentiele goederen, terwijl de resterende goederen volgens de normale devolutieregelen worden verdeeld.
erfgenaam
Notarieel familierecht