Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner

Invloed van het erfrecht van de wettelijk samenwonende partner op de andere erfrechtelijke aanspraken:
normale devolutiereservataire erfaanspraken verdeling nalatenschap

Invloed op reservataire erfaanspraken van descendenten
Bijzonder onduidelijk is wat de gevolgen zijn van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner op de reservataire aanspraken van de afstammelingen.

Invloed op reservataire erfaanspraken van ascendenten
Ascendenten verliezen hun reserve bij giften ten voordele van de langstlevende wettelijk samenwonende.

Notarieel familierecht