Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner

Invloed van het erfrecht van de wettelijk samenwonende partner op de andere erfrechtelijke aanspraken:
normale devolutiereservataire erfaansprakenverdeling nalatenschap

Inzake de verdeling van de nalatenschap, gaat er bijzonder aandacht naar de inbrengregeling:

Verhouding tussen (klassieke) erfgenamen en wettelijk samenwonende partner
- Inbreng door de langslevende wettelijk samenwonende mogelijk.
- Inbreng door de (klassieke) erfgenamen van preferentiele goederen die zonder vrijstelling van inbreng werden schonken mogelijk.

Verhouding tussen (klassieke) erfgenamen onderling
Als de te verdelen massa tussen de klassieke erfgnamen kleinder wordt, zullen zij onderling sneller geschonken goederen moeten inbrengen.
verdeling
Notarieel familierecht