gehuwd
Wetboek van Successierechten: Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten - (Fictiebepalingen)

Artikel 5 : anno 2006:

De overlevende echtgenoot, wie een huwelijksovereenkomst, die niet aan de regelen betreffende de schenkingen onderworpen is, op voorwaarde van overleving meer dan de helft der gemeenschap toekent, wordt voor de heffing der rechten van successie en van overgang bij overlijden, gelijkgesteld met de overlevende echtgenoot die, wanneer niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling der gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking of een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.

Commentaar


2007 topics : verblijvingsbeding onder last en successierechten

Ook in het Nederlandse wetboek van successierechten (artikel 7) staat eenzelfde bepaling.