De nalatenschap en het huwelijk

1. Door het huwelijk krijgt men een erfrecht op de nalatenschap van de huwelijkspartner

2. Dit erfrecht bestaat uitsluitend uit vruchtgebruik, indien de overledene afstammelingen heeft nagelaten

3. De afstammelingen uit een vorig huwelijk kunnen steeds de omzetting van het vruchtgebruik vorderen

4. Het recht om de omzetting van het vruchtgebruik te vorderen, kan soms worden ontnomen.

6. Het vruchtgebruik op de gezinswoning met huisraad geniet van een bijzondere bescherming ten voordele van de langstlevende

8. Er moet een staat en een boedelbeschrijving van de goederen worden opgemaakt bij de aanvang van het vruchgebruik

9. Indien de gehuwde overledene totaal geen andere afstammelingen heeft nagelaten, erft zijn huwelijkspartner alles in volle eigendom

10. Burgerlijk Wetboek

Zie ook: NALATENSCHAP - overspel

Texas