De nalatenschap en het huwelijk

Wanneer de erflater afstammelingen heeft nagelaten, zal het erfrecht van de langstlevende huwelijkspertner bestaan uit niets anders dan vruchtgebruik.

De naakte eigendom gaat rechtstreeks naar de afstammelingen.

Maar in de meeste gevallen, zal er bij de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel reeds bijvoorbeeld de helft van de gezinswoning zijn toegekomen aan de langstlevende huwelijkspartner. Dit is immers gewoon het aandeel van deze gehuwde. Het komt hem toe krachtens het huwelijksvermogensrecht. Dit aandeel valt niet in de nalatenschap.

Volgende bladzijde >>