Het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot: boedelbeschrijving en staat

Niettegenstaande enig andersluidend beding kan ieder die de blote eigendom verkrijgt, eisen dat voor alle met vruchtgebruik belaste goederen een boedelbeschrijving van de roerende en een staat van de onroerende worden opgemaakt, dat de geldsommen worden belegd en dat de effecten aan toonder, naar keuze van de langstlevende echtgenoot, worden omgezet in inschrijvingen op naam of gedeponeerd op een gemeenschappelijke bankrekening.

(Bron: artikel 745ter Burgerlijk Wetboek)

Boedelbeschrijving van de roerende goederen

 

Staat van de onroerende goederen