De nalatenschap en het huwelijk


AFDELING IV. - ERFOPVOLGING VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT
Wanneer de overledene geen erfgerechtigden achterlaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot de volle eigendom van de gehele nalatenschap.

(Bron: artikel 745bis 1 Burgerlijk Wetboek)