Een minderjarige die erft

1. In heel wat gevallen is een machtiging van de Vrederechter vereist.