Medewerking van de notaris bij de inning van successierechten

Wettelijke en occulte hypotheek

omschrijving - toepassingsgebied - sanctie

Hoewel het hem niet is opgelegd in enige wetgeving, zal de notaris rekening houden met de wetgeving inzake wet wettelijke en occulte hypotheek als volgt:

Als het eigendom dat verkocht, vervreemd of met hypotheek dient belast te worden, minder dan 18 maanden voor de notariele akte werd geerfd, zal de notaris navraag doen op het registratiekantoor inzake de successierechten.

Indien blijkt dat de successierechten niet voldaan zijn zal de notaris ofwel zorgen dat deze voldaan worden (met de verkoopprijs) ofwel toch minstens partijen wijzen op het probleem van de occulte hypotheek die nog kan ontstaan in de periode van 18 maanden na het overlijden.