Medewerking van de notaris bij de inning van successierechten

Wettelijke en occulte hypotheek

omschrijving - toepassingsgebied - sanctie

Het wetboek van successierechten legt aan de erfgenamen op om de successierechten te betalen. Het is niet de notaris die daarvoor moet zorgen.

De notaris kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van de successierechten.

Wel heeft de notaris een voorlichtingsplicht en moet hij partijen wijzen op het risico van de occulte hypotheek.