Medewerking van de notaris bij de inning van successierechten

Wettelijke en occulte hypotheek

omschrijving - toepassingsgebied - sanctie

Artikel 84 Wetboek successierechten vestigt een wettelijke hypotheek.

Deze hypotheek is occult in de zin dat haar inschrijving datum neemt op dag van het overlijden, terwijl ze kan ingeschreven worden in de periode van 18 maanden volgend op het overlijden (art. 86 W. Succ.)