Belgische Wetboek van Successierechten : Hoofdstuk X : Waarborgen van de Staat
Afdeling I : Zakelijke zekerheden :

Artikel 84
....
Bovendien, wordt de invordering der rechten van successie en van overgang bij overlijden gewaarborgd door een wettelijke hypotheek op al de voor hypotheek vatbare goederen door de overledene in het Rijk nagelaten.

Deze waarborgen dekken insgelijks de interesten, alsmede de kosten van vervolging en van geding.

De fiscale rol van de notaris