Belgische Wetboek van Successierechten : Hoofdstuk X : Waarborgen van de Staat
Afdeling I : Zakelijke zekerheden :

Artikel 84

Artikel 86

De wettelijke hypotheek kan aan derden, zonder inschrijving, tegengeworpen worden gedurende een termijn van achttien maanden te rekenen van de datum van het overlijden.

Zij behoudt haar uitwerking met ingang van dezelfde datum indien de inschrijving vóór het verstrijken van voormelde termijn gevorderd wordt.

Na het verstrijken van die termijn, neemt zij slechts rang te rekenen van de dag van de inschrijving.

De fiscale rol van de notaris