Deel III Notarieel familiaal vermogensrecht: De erfenissen

Algemeen - De aanvaarding en verwerping van de nalatenschap - De akte van bekendheid

De zuivere aanvaarding

Stilzwijgende aanvaarding
Artikel 780 BW

De aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Artikel 793 BW

De verwerping van de nalatenschap
Artikel 784 BW

Onbeheerde nalatenschappen
Artikel 811 BW


erfgenaam