De erfgenamen geven vaak volmacht in een aangifte van nalatenschap

Doende ten einde dezer keuze van woonst te .....

,met verzoek alle briefwisseling te zenden aan .........

, aan wie ondergetekenden tevens volmacht geven om alle verbeterende en/of bijvoeglijke aangiften te ondertekenen en in te dienen, alle verzoekschriften op te stellen en te ondertekenen, alle te veel betaalde rechten en/of kwijtgescholden boeten te ontvangen en hierover geldige kwijting en ontlasting te verlenen, daar en aan wie het behoren zal.