law - inheritance - proof

Bewijs in zake erfenissen in Belgie in 2006

Inzake successierechten is er het enorme belang van artikel 108 W. Succ.