law - inheritance - proof

Bewijs in zake erfenissen in Belgie in 2006

Inzake successierechten is er het enorme belang van artikel 108 W. Succ.

artikel 108

Commentaar

In feite komt het erop neer dat de fiscus op zoek moet gaan naar akten van eigendom op naam van de overledene.

Dit betekent dus dat de fiscus niet moet bewijzen dat de overledene eigenaar is van een bepaalde zaak op datum van zijn overlijden.

Wat wordt belast is het vermogen van de overledene, in principe volgens de waarde ervan op datum van overlijden. Maar hoe zou de fiscus kunnen bewijzen dat de overledene eigenaar van iets is? Over vele zaken bestaan geen eigendomsregisters.

Dus zegt artikel 108 dat de fiscus op zoek moet gaan naar akten van eigendom.

Stel dus dat de overledene 2 jaar voor zijn overlijden over een zeer mooie spaarrekening beschikte, maar dat bij het overlijden alle gelden verdwenen zijn. Artikel 108 geeft in dat geval de fiscus het vorodeel dat eens bewezen is dat de een mooie spaarrekening was op naam van de overledene, het aan de erfgenamen zal zijn om te bewijzen waar al het geld voor gediend heeft. Kunnen zij geen redelijke uitleg gegeven, dan zullen zij belast worden met successierecht, ook al weten ze echt niet waar het geld naartoe is geggaan.