De nalatenschap en het eigendomsrecht

This page in English.

Reservaitaire erfgenamen treden automatisch in het bezit .

In Belgie bestaat er geen probate law. Er is geen procedure om in het bezit te worden gesteld van de eigendommen van de overledene. De erfgenamen mogen automatisch het bezit nemen van de goederen van de overledene. Wel bestaat er een bijzondere procedure voor aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Deze procedure is nog best vergelijkbaar met Probate law. Bij zuivere aanvaarding is er geen procudure, maar staan de erfgenamen ook met hun eigen vermogen in voor de verplichtingen van de overledene. .

.

Compare this with law in the USA

Contacteer de auteur van deze pagina.