Reservataire erfgenamen treden automatisch in het bezit

Art. 1004 Burgerlijk Wetboek: "Wanneer, bij het overlijden van de erflater, erfgenamen bestaan aan wie de wet een voorbehouden erfdeel op zijn goederen toekent, treden deze erfgenamen, door zijn dood, van rechtswege in het bezit van alle goederen van de nalatenschap; en de algemene legataris moet hun de afgifte van de in het testament begrepen goederen vragen."

Wanneer de reservataire erfgenamen verwerpen zijn deze regels niet van toepassing.

Wanneer de reservataire erfgenamen onwaardig zijn om te erven, vinden deze regels eveneens geen toepassing.

Belgie