Inbreng van onroerende goederen

Inbreng in natura - Inbreng door minderneming

Het principe inzake inbreng van onroerende goederen is de inbreng in natura.

Artikel 859 BW geeft dit principe weer.

Ook alle risico's verbonden aan het onroerend goed blijven ten laste van de nalatenschap:
- toevallig verlies
- beschadiging


Verdeling nalatenschap 2007: topics - dialogen - clausules