Inbreng van onroerende goederen

Inbreng in natura - Inbreng door minderneming

Uitzonderlijk zal er sprake zijn van inbreng van onroerende goederen door mindere ontvangst:

- wanneer en voldoende gelijkaardige goederen voorhanden zijn (artikel 859 BW)

- wanneer onroerend goed vervreemd werd (artikel 860 BW).

Verdeling nalatenschap 2007: topics - dialogen - clausules