Belgisch Burgerlijk Wetboek Boek 3 - Titel I. - Erfenissen :

Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng :

Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm

Afdeling II. - Inbreng

Artikel 860 BW anno 2007:

De inbreng geschiedt alleen door mindere ontvangst, wanneer de begiftigde het onroerend goed voor het openvallen van de erfenis vervreemd heeft; als zodanig is verschuldigd de waarde van het onroerend goed op het ogenblik dat de erfenis is opengevallen.

Rechtsleer