Vastgoed behorende tot een nalatenschap in Belgie

Zijn er verschillende volle eigenaars, dan beslissen zij samen over wat er met het vastgoed moet gebeuren. Zij kunnen het eigendom gratis of mits vergoeding (verhuren) laten bewonen door iemand of het eigendom laten leegstaan 1.

Indien slechts een enkele van de volle eigenaars, het vastgoed waarvan hij slechts een deel heeft, alleen of met zijn gezin bewoont dan zou deze erfgenaam logischerwijze een huurvergoeding aan de andere volle eigenaars moeten betalen. Niemand heeft het recht om alleen het eigendom te gebruiken waarvan hij slechts een deel van het eigendomsrecht heeft. Is men het niet eens over het gebruik tussen de verschillende eigenaars, dan kan ieder van hen vragen dat de onverdeelde eigendom zou verdeeld worden. Kan het niet gedeeld worden, dan zal de eigendom verkocht worden en zal de koopprijs gedeeld worden. 2.

Iedere eigenaar beslist vrij over de prijs waartegen hij wenst te verkopen. Het is niet mogelijk om een schatter te laten bepalen tegen welke prijs iemand iets moet verkopen. Het principe van de vrije markt speelt hier volledig. 3.

Contacteer de auteur van deze pagina.

This page in English.