Inbreng en inkorting van giften

Inbrengregeling - Reserveregeling

Reservataire erfgenamen
Afstammelingen - Langstlevende echtgenote - Ouders

Fictieve massa
Bestaande goederen - Geschonken goederen

Aanrekening van giften

Inkorting
Wijze van inkorting

Bijzondere geval van artikel 918 BWNotarieel familierecht