Inkorting van schenkingen en successierechten

Door de inkorting komen de goederen terecht bij de reservataire erfgenamen.
Geschonken goederen maken in principe ook voor hen geen deel meer uit van de belastbare massa. De geschonken goederen hebben immers het vermogen van de overledene verlaten reeds voorafgaand aan zijn overlijden. Tenzij natuurlijk voor schenkingen gedaan in een periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden, waarbij er geen registratierechten werden geheven.


Door de inkorting bekomen de erfgenamen een groter erfdeel. Het progressievoorbehoud van artikel 66bis Vl. W. Succ. zou kunnen spelen. Inzake in te brengen goederen speelt dit niet.

e-notaris.be
2007 topics : successierechten