Inkorting van schenkingen en legaten

In de eerste plaats zullen de schenkigen onder levenden buiten paart worden aangerekend op het beschikbaar deel, te beginnen met aanrekening op de oudste schenkingen.

Indien het beschikbaar deel daarna nog niet is uitgeput, zullen de legaten worden uitgekeerd indien het beschikaar deel niet overschreden is. Is dit niet het geval, dan zullen de legaten verhoudingsgewijs worden uitgekeerd, tenzij de erflater een voorkeur heeft uitgedrukt voor de uitkering van bepaalde legaten.

 

2747.com / law / inheritance / recovery

contact

Familiaal vermogensrecht

Notarieel recht

Testamenten

Het opstellen van notariele akten

Vennootschapsrecht

Erfrecht

Huwelijksvermogensrecht

Successierechten

Schenking

Beslagrecht

Inkorting van schenkingen en legaten

1. Indien er reservataire erfgenamen zijn, moet nagegaan worden of het beschikbaar deel  is overschreden

2. Daartoe stelt men een fictieve massa samen: alle bestaande goederen + alle schenkingen aan actuele waarde.

3. Het beschikbaar deel bedraagt 1/2 indien men 1 kind heeft, 1/3 indien men 2 kinderen heeft en 1/4 vanaf dat men 3 kinderen heeft.

4. Indien het beschikbaar deel in actuele waarde werd overschreden, zullen de legaten en nadien de schenkingen worden ingekort.

5. Alleen de reservataire erfgenamen hebben het recht om de inkorting te vragen.

6. Onroerende goederen waarop inkorting van toepassing is, keren vrij van hypotheken terug naar de nalatenschap, ook al bevinden zij zich in handen van derden.

Zie ook : NALATENSCHAP - inbreng - vermogen