Samenstelling van de fictieve massa

Bepaalde erfgenamen hebben recht op een reservatair erfdeel. Om te bepalen of dit recht aangetast is door giften of legaten stelt men een fictieve massa samen.

Alle bestaande goederen worden toegevoegd.

Alle schenkingen worden toegevoegd.

Voor de meeste goederen wordt rekening gehouden met de waarde bij het  overlijden volgens de staat ten tijde van de schenking. (Voor geschonken ondernemingen echter met de waarde ten tijde van de schenking.

 

>> volgende bladzijde >>