Inkorting van de schenking van een onderneming

Artikel 922 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2005 stelt dat de samenstelling van de fictieve massa gebeurt op basis van de waarde op datum van overlijden.

Aan artikel 922 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2005 was een bepaling toegevoegd met betrekking tot schenkingen van ondernemingen (artikel 140 Wetboek Registratierechten). Voor die schenkingen moet bij de berekening van het beschikbaar deel rekening gehouden worden met de waarde ten tijde van de schenking.

 

2747.com / law / inheritance / recovery / Belgie

contact

De fictieve massa wordt als volgt samengesteld:

- bestaande goederen

- schenkingen

minus de schulden

 

2747.com / law / inheritance / recovery

contact