Hoe verloopt de inkorting van schenkingen en legaten?

Werd het beschikbaar deel overschreden door schenkingen tijdens het leven, dan zullen de legaten zeker niet worden uitgekeerd.

Er er nog een deel van het beschikbaar deel over na aanrekening aan de actuele waarde van alle schenkingen tijdens het leven, dan zullen alle legaten evenredig worden uitgkeerd als er niet genoeg beschikbaar deel is om ze allemaal volledig uit te keren.

 

Als schenkingen moeten worden ingekort, zal men beginnen met de oudste schenking.

 

>> volgende bladzijde >>

Zie ook NALATENSCHAP - inbreng