De verwerping van een nalatenschap

 

Burgerrechtelijk

De verwerping is geen vormvrije rechtshandeling. De verwerping moet uitdrukkelijk gedaan worden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg in een daartoe bestemd register.

Door de verwerping kan de erfgenaam niet meer aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de overledene.

 

Fiscaal

Art. 68 W. Succ.

De fiscus wenst geen verlies aan inkomsten te lijden door de verwerping van een erfgenaam.

aanvaarding of verwerping erfenis

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

De verwerping van een nalatenschap in Belgie

This page in English.

Om een nalatenschap te verwerpen moet men een verklaring afleggen op de Rechtbank van Eerste Aanleg van de laatste woonplaats te van overledene .

Indien men wilt verwerpen voor een minderjarige, zal men daarvoor eerst toestemming van de Vrederechter moeten hebben .

.

Meer informatie

aanvaarding of verwerping erfenis

1.De verwerping van een nalatenschap wordt niet vermoed

2.De erfgenaam dient te een verklaring neer te leggen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg

3.Het aandeel van wie een nalatenschap verwerpt, komt door aanwas ten goede aan zijn medeërfgenamen

4.Het aandeel van wie een nalatenschap verwerpt, komt niet automatisch ten goede van zijn kinderen

5.Verwerping of verzaking zal op het eerste zicht geen vermindering van successierechten tot gevolg hebben

6.De schuldeisers van een erfgenaam kunnen opkomen tegen de verwerping van een nalatenschap

aanvaarding of verwerping erfenis