Verwerping van een nalatenschap

De erfgenaam die de nalatenschap verwerpt, wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest.

Het aandeel van hem die de nalatenschap verwerpt, komt door aanwas ten goede aan zijn medeërfgenamen; indien hij alleen is in zijn graad, vervalt het aan de volgende graad.

aanvaarding of verwerping erfenis

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com

aanvaarding of verwerping erfenis

Heeft hij die verwerpt een broer of zus met wie hij samen tot de nalatenschap komt:

- Beiden zijn kind van de overledene. Beiden behoren te de eerste orde van erfgerechtigden en beiden staan in de eerste graad ten opzichte van de overledene.

- Indien 1 broer of zus verwerpt, komt zijn of haar aandeel dus toe aan de andere broer of zus.

- De kleinkinderen staan in de tweede graad en plaatsvervulling is niet toegelaten.

- De kleinkinderen erven dus niet van hun grootouders indien hun vader of moeder de erfenis van de grootouders zou verwerpen.

Heeft hij die verwerpt echter geen broer of zus:

- Dan erven de kleinkinderen wel van hun grootouder.

Ook indien alle kinderen van de grootouders verwerpen, kunnen de kleinkinderen erven van hun grootouders.

Zie ook: TESTAMENT - kind

aanvaarding of verwerping erfenis

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com