Verwerping of verzaking mag er niet toe leiden dat er minder successierechten moeten worden betaald in de nalatenschap

Artikel 68 Wetboek Successierechten In geval van verwerping van een intestaat-aandeel, van een uiterste wilsbeschikking, of van een contractuele erfstelling, mag het recht, verschuldigd door de personen die daarvan het voordeel genieten, niet lager zijn dan het recht, dat de verwerper had moeten betalen.
De verwerping door een erfopvolger bij plaatsvervulling van zijn ouder, betreffende een nalatenschap opengevallen ten behoeve van laatst bedoelde, mag de Staat geen nadeel aanbrengen.

Artikel 69 Wetboek Successierechten In geval van verwerping der gemeenschap door de erfgenamen der vrouw mag het door de overlevende echtgenoot verschuldigd recht niet lager zijn dan het recht dat de erfgenamen hadden moeten betalen.

Het is wel mogelijk dat er door de verwerping of verzaking minder successierchten moeten worden betaald in een volgende nalatenschap

Belgie

 

aanvaarding of verwerping erfenis