De schuldeisers van een erfgenaam kunnen opkomen tegen de verwerping van een nalatenschap door hun schuldenaar

Art. 788 Burgerlijk Wetboek "De schuldeisers van hem die met benadeling van hun rechten een nalatenschap verwerpt, kunnen zich door de rechter doen machtigen om de nalatenschap uit hoofde van hun schuldenaar in zijn plaats te aanvaarden.
In dit geval is de verwerping alleen ten voordele van de schuldeisers en slechts tot het bedrag van hun schuldvorderingen vernietigd; zij is het niet ten voordele van de erfgenaam die de nalatenschap verworpen heeft."

Belgie

 

aanvaarding of verwerping erfenis