Erfgenaam.be
Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk V. - Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen

Afdeling II. - Verwerping van nalatenschappen

Art. 791. Men kan, zelfs bij huwelijkscontract, de nalatenschap van een persoon die nog in leven is, niet verwerpen, noch de toekomstige rechten vervreemden die men op zodanige nalatenschap mocht hebben, tenzij in de gevallen bij de wet bepaald.

Wetsgeschiedenis