Clausules inzake verzaaking aan erfrecht tussen echtgenoten

De aanstaande echtgenote verklaart een kind te hebben uit een vorige relatie, met name ...

Beide aanstaande echtgenoten verzaken bij toepassing van artikel 1388 tweede lid Burgerlijk Wetboek aan elk wettelijk erfrecht dat de ene op de nalatenschap van de andere zou kunnen laten gelden.

Topic

Huwelijkscontract: 2007 topics - dialogen - clausules