Plaatsvervulling en het erfrecht

1. Door plaatsvervulling treedt men in de plaats van een persoon die overleden is

2. afstammelingen van een oom of tante van de overledene kunnen de plaats van die oom of tante vervullen

3. afstammelingen van een broer of zus van de overledene kunnen de plaats van die broer of zus vervullen

4. in de rechte nederdalende lijn is er steeds plaatsvervanging

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com