Plaatsvervulling en het erfrecht

 

 

 

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com

AFDELING II. - PLAATSVERVULLING.

Art. 739. Plaatsvervulling is een fictie van de wet, volgens welke de vertegenwoordigers in de plaats, de graad en de rechten van de vertegenwoordigde treden.

Art. 740. Plaatsvervulling heeft, in de rechte nederdalende lijn, tot in het oneindige plaats. Zij is in alle gevallen toegelaten, hetzij de kinderen van de overledene opkomen samen met de afstammelingen van een vooroverleden kind, hetzij - alle kinderen van de overledene voor hem gestorven zijnde - de afstammelingen van de kinderen onder elkaar in gelijke of ongelijke graden staan.

Art. 741. Plaatsvervulling heeft niet plaats ten voordele van bloedverwanten in de opgaande lijn; de naaste in elke van beide lijnen sluit altijd de verdere uit.

Art. 742. In deze zijlijn is plaatsvervulling toegelaten ten voordele van de kinderen en afstammelingen van broeders en zusters, ooms en tantes van de overledene, hetzij die tot de erfenis komen samen met ooms en tantes, hetzij de erfenis, na vooroverlijden van alle broeders en zusters, ooms en tantes van de overledene, vervalt aan hun afstammelingen in gelijke of in ongelijke graden.

Art. 743. In alle gevallen waarin plaatsvervulling toegelaten is, geschiedt de verdeling bij staken; indien een zelfde staak verscheidene takken heeft voortgebracht, geschiedt de onderverdeling in elke tak eveneens bij staken en delen de leden van dezelfde tak onder elkaar bij hoofden.

Art. 744. Men kan niet bij plaatsvervulling opkomen voor levende personen, doch alleen voor personen die (...) overleden zijn. Men kan bij plaatsvervulling opkomen voor hem wiens erfenis men verworpen heeft. (Plaatsvervulling geschiedt bij gelijktijdig overlijden zoals bij vooroverlijden.)

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com