Herschatting voor de successierechten

1. Na de aangifte van nalatenschap zal de ontvanger van successierechten laten weten hoeveel successierechten iedere erfgenaam moet betalen.

2. Nadat de successierechten betaald zijn, kan de administratie toch nog een andere schatting geven de goederen

3. Ingeval van verkoop van onroernde goederen binnnen de 2 jaar nadat de aangifte werd ingediend, aan een hogere prijs dan die waarop successierechten werden betaald, zal men een bijvoeglijke aangifte indienen

 

 

Deze kwestie volgens het Italiaans recht.