Herschatting van onroerende goederen

eye.gif (4900 bytes)

Na het indienen van een aangifte van nalatenschap zal de fiscus vrij snel laten weten hoeveel successierechten moeten worden betaald. Zodra deze rechten zijn betaald, is het nog niet zeker dat de geschatte waarde van de onroerende goederen zal aangenomen worden.

Vanaf de datum van het indienen van de aangifte van nalatenschap heeft de fiscus nog 2 jaar tijd om het vastgoed te herschatten. Dit is de "controle-schatting". Er zullen dan bijkomende successierechten moeten betaald worden, tenzij men erin slaagt de herschatting te betwisten.

Bij verkoop van vastgoed in de jaren nadat het gerfd werd, moet men aandacht besteden aan de waarde die aan de goederen werd toegekend. De verkoopprijs mag niet hoger liggen, of men zal een hogere waarde moeten aangeven in een bijvoeglijke aangifte van nalatenschap.

 

Deze kwestie volgens het Italiaans recht.