De kluis en de nalatenschap

Inzake het wetboek van successierechten

In 1940 werden verplichten opgelegd aan diegenen die een kluis verhuren aan de overledene.

 

 

2747.com / law / inheritance / safe

contact

De aangifte van nalatenschap

Notarieel recht

Burgerlijk recht

De nalatenschap en de koffer bij een bank in Belgie

Klant en bank zullen vaststellen wat de regeling is voor de huur van een koffer .

Private koffers vallen buiten deze procedure .

Om de inning van de successierechten te verzekeren moet een lijst worden opgemaakt van de inhoud van wat in een bankkoffer ligt .

This page in English.