De inhoud van een koffer bij een bank in Belgie

Wie zelf een kluis huurt bij een bank, heeft de sleutel en kent het geheim. Zo kan hij zijn waardevolle stukken veilig bewaren. Maar zodra men sterft, wordt het een ander verhaal.

Toegang tot de kluis

Iedereen die een kluis heeft, krijgt logischerwijze toegang tot de kofferzaal van de bank. Ken mag ook vrij goederen in en uit de koffer nemen.

Een bank kan een aanwezigheidslijst laten ondertekenen door alle personen die toegang hebben gekregen tot de kofferzaal.

Als niemand de sleutel heeft of het geheim niet gekend is, zal men de kluis moeten openbreken.

Wie de kluis kent, de sleutel heeft en het geheim kent, heeft toegang tot de kluis van de overledene. maar zodra de bank kennis heeft van het overlijden kan zij uit voorzorg de kluis verzegelen. Het verbreken van die zegels is uiteraard strafbaar en de gevolgen kunnen zwaar zijn.

De overledene moet dus zeer voorzichtig zijn met het toevertrouwen van het geheim van zijn koffer en de sleutel. Wie de sleutel heeft en het geheim kent, kan zomaar weg met de inhoud van de kluis, zeker zolang de persoon die de koffer huurt bij de bank, nog in leven is. In principe kan men vrij met de bank overeenkomen hoe de toegang tot de kluis moet geregeld zijn. Dit is een vrij contract tussen de klant en de bank. De meeste klanten zullen de algemene voorwaarden van de bank moeten aanvaarden. Voor bijzondere eisen, zal men naar bijzondere banken moeten gaan als klant.

Bij Belgische banken, help het fiscaal recht een handje in de zin dat er een lijst moet opgemaakt worden van de inhoud van de kluis die op naam van de overledene staat bij zijn overlijden.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.