Hof van Cassatie 22 december 2006

De appelrechter stelt vast dat:

- de verweersters bij notariele akte van 20 mei 1985 hun onverdeelde rechten met betrekking tot het handelshuis te Hasselt hebben verkocht aan de nv H;
...
Door vervolgens te beslissen dat de vordering van de eisers niet ontvankelijk is, aangezien zij niet langer in onverdeeldheid met de verweersters zijn met betrekking tot het handelshuis te Hasselt, schendt de appelrechter de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.