Saisine van de nalatenschap

De wettelijke erfgenamen treden van rechtwege in het bezit der nalatenschap. Deze regel vinden we terug in artikel 724 BW, maar hij is niet duidelijk geformuleerd.

Het in het bezit treden van de nalatenschap is een regel die de openbare orde raakt. Het is van belang dat een eigenaar aanspreekbaar blijft. Toch is de saisine geen automatische aanvaarding van de nalatenschap. De erfgenamen behouden de mogelijkheid om de nalatenschap te verwerpen.

De algemene legataris die in een openbaar testament is aangesteld terwijl er geen erfgenamen zijn aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent, treedt ook van rechtswege in het bezit van de nalatenschap volgens artikel 1006 Belgisch Burgerlijk Wetboek.

De bijzondere legataris en de legataris onder algemene titel zullen steeds de afgifte van hun legaat moeten vragen aan de wettelijke erfgenamen of de algemene legataris om in het bezit van hun legaat te treden

 

2747.com / law / inheritance / seisin

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

Art. 724 Burgerlijk wetboek anno 2006: De erfgenamen treden van rechtswege in het bezit van de goederen, rechten en rechtsvorderingen van de overledene, onder verplichting om alle lasten van de nalatenschap te voldoen. De Staat moet zich in het bezit doen stellen door de rechter, in de vorm die hierna wordt bepaald.

In artikel 1006 BW vinden we de regels aangaande de saisin ingeval van testamentaire aanstelling. Alleen de algemene legataris die bij authentiek testament is aangesteld en niet in concurrentie komt met de reservataire erfgenamen, heeft van rechtswege de saisine. Alle overige legatarissen zullen de inbezitstelling van de nalatenschap moeten vragen.

Art. 1006 Burgerlijk wetboek anno 2006: Wanneer, bij het overlijden van de erflater, geen erfgenamen bestaan aan wie de wet een voorbehouden erfdeel op diens goederen toekent, treedt de algemene legataris, door de dood van de erflater, van rechtswege in het bezit, zonder de afgifte te moeten vragen.