Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

Vruchtgebruik - Erfrecht
Intestaats-vruchtgebruik - Reservatair vruchtgebruik - Clausulering - Onterving

Omzetting
Kenmerken - Welk vruchtgebruik - Ontvankelijkheid - Ten gronde - Clausulering -

Waardering
Waardering en finaliteit - Wettelijke waarderingscriteria - Waarderingsmethodes - Conclusie


Notarieel familierecht