Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

Omzetting

Kenmerken - Welk vruchtgebruik - Ontvankelijkheid - Ten gronde - ClausuleringNotarieel familierecht