Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

Waardering

Waardering en finaliteit - Wettelijke waarderingscriteria - Waarderingsmethodes - Conclusie
Notarieel familierecht