het recht tot overneming, naar schatting

Artikel 4 wet kleine nalatenschappen

Verdeling 2007: topics - dialogen - clausules