Erfgenaam.be

Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk IVOnregelmatige erfopvolging

Afdeling I. - Rechten van natuurlijke kinderen op de goederen van hun vader of moeder, en erfopvolging in de nalatenschap van zonder nakomelingen overleden natuurlijke kinderen. Art. 756-766

  Art. 756. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 72>

  Art. 757. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 72>

  Art. 758. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 72>

  Art. 759. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 72>

  Art. 760. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 72>

  Art. 761. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 72>

  Art. 762. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 72>

  Art. 763. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 72>

  Art. 764. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 72>

  Art. 765. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 72>

  Art. 766. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 72>

  Afdeling II. - Rechten van de staat.