erfgenaam
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 : Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk III. - Onderscheiden orden in de erfopvolging

Afdeling II. - Plaatsvervulling

Art. 739.

Plaatsvervulling is een fictie van de wet, volgens welke de vertegenwoordigers in de plaats, de graad en de rechten van de vertegenwoordigde treden.

Commentaar